+ Dự phòng 25 xe buýt (tương ứng với khoảng 50 lượt xe) nhằm phục vụ giải tỏa các bến, điểm trung chuyển trong trường hợp cần thiết.

 + Trong ngày 30/12/2023 ( thứ bảy) chạy theo biểu đồ ngày thường, tương ứng khoảng gần 11.000 lượt xe/ngày.

 + Ngày 31/12/2023 (chủ nhật), vận hành theo biểu đồ ngày Chủ nhật, tương ứng khoảng 10.000 lượt xe/ngày.

 + Kể từ ngày 01/01/2024 ( thứ hai), biểu đồ vận hành chạy theo chỉ tiêu mới, tương ứng khoảng 10.000 lượt xe/ngày.

 🍁 Để công tác phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ Lễ được đảm bảo, Transerco tăng cường ứng trực giải tỏa hành khách; Chủ động trong công tác điều hành các tuyến xe buýt, đảm bảo ổn định luồng tuyến và các chỉ tiêu dịch vụ cung cấp cho khách hàng; đồng thời trang hoàng trụ sở, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ… đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trên tuyến cũng như tại đơn vị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT, duy trì sản xuất để cung ứng tốt dịch vụ phục vụ nhân dân trong dịp Lễ.

 Transerco trân trọng thông tin tới quý khách hàng và người dân được biết để thuận tiện cho việc sử dụng phương tiện bằng xe buýt trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

 -------------------------------------

 TRANSERCO - CHUNG BƯỚC THÀNH CÔNG!

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo