Tiếp tục hưởng ứng "Năm trật tự và văn minh đô thị 2015" của Thành phố và "Năm chất lượng dịch vụ Transerco"; "Tháng An toàn giao thông quốc gia 2015" và hướng đến chào mừng 70 năm Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Thủ đô 10-10. Đặc biệt, chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp tiếp tới Đại hội Đảng Thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Tổng công ty Vận tải Hà Nội ban hành chương trình thi đua cao điểm trong toàn Tổng công ty – Chi tiết tại website: www.transerco.com.vn
  Giới thiệu Hướng dẫn Góp ý
  Hotline: 04 38 43 63 93
Điểm đi: Lấy vị trí hiện tại Đảo chiều tìm đường theo hướng ngược lại
Điểm đến: Lấy vị trí hiện tại
Lựa chọn:
 
Người dùng nên dùng trình duyệt Mozila Firefox hoặc Google Chrome để giao diện của website được hiển thị tốt nhất